In 4 stappen duurzame proposities bouwen. Een eenvoudig te begrijpen model, waarmee u duurzaamheid in uw merk- en marketingstrategie integreert en één manier van werken introduceert.

the sustainability loop

impact

purpose

In stap 1 bepalen we aan de hand van uw missie en visie de duurzame designprincipes waar uw producten en diensten aan moeten voldoen. Uitgangspunten die richtinggevend zijn voor product- en procesinnovatie. Binnen uw eigen organisatie, maar zeker ook in de keten.

 

In stap 2 maken we inzichtelijk wie uw belangrijkste stakeholders zijn. We gaan op zoek naar hun drijfveren en hun zorgen. En we bepalen hoe we die belangen op één lijn kunnen brengen en welke rol deze

stakeholders kunnen spelen bij het bouwen van duurzame proposities.

performance

difference

In deze derde stap onderzoeken we op welke wijze u het beste kunt verdienen, langs wel businessmodel creëert u de meeste kansen? We brengen kosten en opbrengsten in kaart en leggen die langs de duurzame designprincipes. Waar vallen de kosten? Waar vallen de opbrengsten? 

Differentiëren is uit. Het gaat om difference; het maken van een echt tastbaar en wezenlijk verschil in de levens van mensen. Brandingsprincipes helpen ons daarbij. Om binnen en buiten uw organisatie dezelfde consistente waarde te bouwen. Naar alle belanghebbenden.


 

copyright wonderwings. voor merken die op hun belofte willen leveren. Nu en morgen.